Rehabilitacja Warszawa możliwa w warunkach domowych 

Rehabilitacja Warszawa możliwa w warunkach domowych 

Istnieje możliwość przeprowadzania rehabilitacji domowej, ze względu stosowne okoliczności z jakimi boryka się pacjent. Ten rodzaj rehabilitacji niewątpliwie należy do jednej  z bardziej komfortowych, jednak zwykle korzystają z niej pacjenci, który nie mają innej możliwości, a tutaj trudno mówić o większym czy mniejszym komforcie, bo sama choroba daje im poczucie uziemienia. Korzystać z niej mogą osoby, u których stopień niepełnosprawności nie pozwala na samodzielnie poruszanie się, są unieruchomione lub samotne. Potwierdzić taką sytuację, musi zawsze lekarz, wydając stosowne skierowane na zabiegi fizjioterapeutyczne przeprowadzanae w warunkach domowych. Skierowanie musi posiadać adnotację o konieczności prowadzenia tych zabiegów w domu pacjenta.

Komu przysługują zabiegi fizjioterautycze i kto je przeprowadza ? 

Kwalifikacja chorych do zabiegów fizjioteraputycznych odbywajacych się w domu polega głównie na podziale tych osób ze względu na rodzaj przebytej choroby oraz czas jaki minął od jej rozpoczęcia. Pacjenci kwalifikujący się do zabiegów to tacy, którzy przeszli zator, udar, bądź jakikolwiek uraz w mózgu do roku czasu od zachorowania. Posiadający uszkodzenie rdzenia kręgowego. To także chorzy na ciężkie i bardzo ciężkie uszkodzenie ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego. Mający wczepione endoprotezy w stawach biodrowych i kolanowych, będący do 6 miesięcy po operacji. Z całą pewnością zabiegi są przyznawane także pacjentom, którzy cierpią na przewlekłe choroby o stopniu nasilającym się, doznali urazów nóg lub przebywają w stanie wegetatywnym. Rehabilitacja Warszawa zapewnia naturalnie przy pakiecie zabiegów fiozjioterautycznych osobę wykwalifikowaną, wykonującą zabiegi. Taką osobą jest rehabilitant, który realizuje program jaki zleci lekarz specjalista. Praca rehabilitanta wspomagana jest przez przenośne urządzenia, przeprowadzana jest ona od 3 dni w tygodniu do więcej w zależności od potrzeb chorego. NFZ refunduje zabiegi domowe do 80 dni zabiegów rocznie, z możliwością przedłużenia na odpowiednio udokumentowany wniosek.   

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *